Logiker

Logiker-personligheden er rimelig sjælden og udgør kun tre procent af befolkningen, hvilket bestemt er godt for dem, da der ikke er noget de hellere vil undgå end at være almindelige. Logikere er stolte af deres opfindsomhed og kreativitet, deres unikke perspektiv og energiske intellekt. Sædvanligvis kendt som filosoffen, arkitekten eller den drømmende professor har Logikerne været ansvarlige for mange videnskabelige opdagelser op gennem historien.

Det ureflekterede liv er ikke værd at leve

Logikere er kendt for deres brillante teorier og vedholdende logik – faktisk betragtes de som de mest logisk præcise af alle personlighedstyper.

Folk med Logiker-personligheden er typer, der elsker mønstre og at spotte uoverensstemmelser mellem udtalelser – det kan nærmest beskrives som en hobby, hvilket gør det til en dårlig idé at lyve for en Logiker. Det gør det ironisk, at Logikeres ord ofte bør tages med et gran salt – ikke at de er uærlige, men Logikere deler ofte endnu ikke færdigudviklede idéer, og anvender på den måde snarere andre som sparringspartnere for idéer og teorier i en debat med sig selv mere end som egentlige samtalepartnere.

Dette kan få dem til at virke upålidelige, men i virkeligheden er ingen mere entusiastisk og bedre i stand til at spotte et problem, hvor de borer sig gennem de endeløse faktorer og detaljer, som omgiver problemet, mens de udvikler en unik og levedygtig løsning – du kan bare ikke forvente punktlige rapporter om udviklingen. Personer af Logiker-personlighedstypen er ikke interesserede i praktiske, daglige aktiviteter og vedligeholdelse, men finder de et miljø, hvor deres kreative geni og potentiale kan udtrykkes, er der ingen grænse for den tid og energi, Logikerne vil investere i at udvikle en indsigtsfuld og objektiv løsning.

Visdom begynder med undren

De kan virke, som om de driver rundt i en uendelig dagdrøm, men Logikernes tankeproces stopper aldrig, og deres sind er fyldt med idéer fra det øjeblik, de vågner. Denne konstante tænkning kan få dem til at virke eftertænksomme og verdensfjerne, da der ofte udspiller sig hele debatter i hovedet på dem, men Logikere er i virkeligheden ret afslappede og venlige, når de er sammen med folk, de kender eller deler interesser med. Men dette kan erstattes af overvældende generthed, hvis Logikere er blandt fremmede, og venlige drillerier kan hurtigt gøre dem kampklar, hvis de tror, deres logiske konklusioner eller teorier er under kritik.

Når Logikere bliver virkelig begejstrede, kan samtalen nærmest blive usammenhængende, da de forsøger at forklare kæden af logiske konklusioner, som har ført til dannelsen af deres seneste idé. Logikere vælger ofte simpelthen at slippe et emne, før det nogensinde blev klart, hvad de forsøgte at sige, i stedet for at forsøge at forklare sig med almindelige begreber.

Det omvendte kan også være tilfældet, når folk forsøger at forklare deres tanker om subjektivitet og følelser til Logikere. Forestil dig et uhyre kompliceret urværk, der tager højde for enhver kendsgerning og mulig idé, behandler dem med en kraftig dosis kreativt ræsonnement og returnerer de logisk set mest sunde resultater – sådan virker Logikerens sind, og denne type har meget begrænset tolerance for emotionelt grus i deres maskineri.

Lad dem, der ønsker at flytte verden, først flytte sig selv

Desuden vil Logikere sandsynligvis slet ikke kunne forstå emotionelle beklagelser, og deres venner vil ikke finde megen emotionel støtte hos dem. Logikere ville meget hellere fremsætte en række logiske forslag til, hvordan man kan løse det underliggende problem – et perspektiv, der ikke altid hilses velkommen hos deres mere følsomme kammerater. Dette vil sandsynligvis også videreføres til de fleste sociale konventioner og livsmål, som at planlægge middage og blive gift, da Logikere er langt mere interesserede i originalitet og effektive resultater.

“Lær af i går, lev for i dag, håb på i morgen. Det vigtigste er at blive ved med at stille spørgsmål.”
Albert Einstein

Det eneste som virkelig holder Logikere tilbage, er deres rastløse og gennemtrængende frygt for at begå fejl. Logiker-personligheder er så tilbøjelige til at revurdere deres egne tanker og teorier, da de er bange for, at de har overset en detalje eller en kritisk brik i puslespillet, at de kan ende med at stå stille, tabt i en immateriel verden, hvor deres tanker aldrig finder anvendelse. At overvinde denne manglende selvtillid er sandsynligvis den største udfordring, Logikere vil stå over for, men de intellektuelle gaver – store som små – som de giver verden, når de gør, gør det hele kampen værd.