Om

Nogle mennesker går dårligt. Det er for deres skyld, der er en elevator. En elevator er til for de handicappede.

Men elevatoren handikapper de raske.
Citat fra professor Bente Klarlund Pedersen (2018)

§ 77 Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres. Grundloven